Formulari inscripció

Per a inscriure’t cal que vagis a la següent adreça. En realitzar la inscripció acceptes la política de devolucions i la política de privacitat que hi ha detallades en aquesta mateixa pàgina.

 

Política de devolucions.

No es farà cap cancelació, devolució o reemborsament.

 

Entitat a la que realitzes el pagament.

El pagament de la inscripció el realitzes a:

Club Excursionista Sant Quirze del Vallès

Nif: G61813382

Adreça: C. Capcir nº 1-3 local 7

Telèfon: 937 212 489

Mòvil: 637 502 272

email: cursadelmussol@yahoo.es

 

Política de privacitat. 

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, “LOPD”), s’informa que totes les dades personals que l’usuari faciliti a través del Site Web cursadelsmussols.wordpress.com/ (en endavant, “la Pàgina Web”) seran incorporades i tractades en els fitxers titularitat de Club Excursionista de Sant Quirze del Vallès, per a les següents finalitats: possibilitar la prestació dels serveis sol·licitats per l’usuari, mantenir informat a l’usuari, fins i tot per mitjans electrònics, i atendre les seves consultes.

L’emplenament de totes les dades sol·licitades a través de la Pàgina Web és necessària per aconseguir una òptima prestació dels serveis posats a disposició de l’usuari. Si no es faciliten totes les dades, o siguin errònies, falses o inexactes, el titular de la pàgina web no garanteix que la informació i els serveis facilitats es puguin prestar, es prestin correctament o s’ajustin a les necessitats de l’usuari.

Dades de tercers facilitades

Abans de facilitar a la pàgina web dades personals relatives a terceres persones, l’usuari serà responsable d’haver obtingut el seu previ i exprés consentiment perquè puguem tractar les seves dades conforme a la present Política de Privacitat, havent informat dels termes continguts en aquesta política de privacitat. L’usuari s’obliga a mantenir indemne al titular de la pàgina web davant qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari del deure descrit en aquest paràgraf.

 

Exercici de drets

L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la LOPD, mitjançant una comunicació escrita adreçada al titular de la pàgina web: (C. Capcir nº 1-3 local 7), o bé mitjançant correu electrònic dirigida cursadelmussol@yahoo.es. En ambdós casos l’usuari interessat haurà d’acompanyar una còpia del seu document nacional d’identitat, passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui.

Altres usos necessaris de les seves dades personals. Possible Cessió

Per complir les finalitats indicades en la present Política de Privacitat, podrà ser necessari facilitar les seves Dades Personals a terceres parts que ens ofereixin serveis de suport, tals com a entitats financeres, proveïdors de serveis tecnològics, atenció al client i/o d’anàlisi de les transaccions que es realitzen a través del nostre portal web de cara a oferir als usuaris garanties suficients en les operacions comercials, etc. En aportar-nos les seves Dades Personals a través d’aquest portal web, vostè ens autoritza expressament a tractar i compartir la seva informació amb col·laboradors. La seva autorització, inclou aquells casos en què per eficiència del servei, els prestadors puguin estar ubicats a Estats Units d’Amèrica o altres països o territoris situats fora de l’Espai Econòmic Europeu que no proporcionin un nivell de protecció de dades equiparable al del seu país o, si escau, al de la Unió Europea.